ค้นหากองทุน

SCBSFFPLUS-B

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน SCBAM จำกัด

11.4218 บาท

Last Update : 14th June 2024

Fund Score

Change: 0.0007 (0.0061%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Short Term Fixed Income Plus B
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
20th November 2013
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน