เสิร์ฟกองทุนถึงมือคุณ

Deepscope Fund รวมกองทุนไว้ให้ครบ จบ ในที่เดียว

*Deepscope.com เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด,
ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ด06-0155-39
.

Top-Performance Equity Funds

Sharpe Ratio
4.0388
Performances
34.8323%
SD
8.6232%
Sharpe Ratio
3.9964
Performances
43.4710%
SD
10.8762%
Sharpe Ratio
3.4759
Performances
37.1739%
SD
10.6935%

Top-Performance Bond Funds

Sharpe Ratio
24.9355
Performances
1.8371%
SD
0.0735%
Sharpe Ratio
24.7822
Performances
1.8376%
SD
0.0739%
Sharpe Ratio
22.5688
Performances
2.1240%
SD
0.0939%

Top-Performance Mixed Funds

Sharpe Ratio
6.2348
Performances
1.6361%
SD
0.2616%
Sharpe Ratio
3.7530
Performances
1.5478%
SD
0.4111%
Sharpe Ratio
2.8299
Performances
8.7740%
SD
3.0987%
KFLTPC-UI
5/5 250 reviews
TNASDAQ-A
5/5 250 reviews
TMB50
5/5 250 reviews
ABG
5/5 250 reviews
ABV
5/5 250 reviews
ABSM
5/5 250 reviews
ABSI-RMF
5/5 250 reviews
ABFC
5/5 250 reviews
ABWOOF
5/5 250 reviews
ABAPAC
5/5 250 reviews
ABEG
5/5 250 reviews
K-GA-A(D)
5/5 250 reviews
KFLRMF
5/5 250 reviews
KGBRMF
5/5 250 reviews
KEQLTF-C(L)
5/5 250 reviews
RKF2
5/5 250 reviews
K-STADE
5/5 250 reviews
K-CASH
5/5 250 reviews
K-TREASURY
5/5 250 reviews
K-CBOND-A
5/5 250 reviews
ASIA-B
5/5 250 reviews
TCMF
5/5 250 reviews
T-GlobalBond
5/5 250 reviews
TMBEMEQ
5/5 250 reviews
TMBCHEQ
5/5 250 reviews
TMBGOLD
5/5 250 reviews
KFTW2
5/5 250 reviews
ASP-NGF
5/5 250 reviews
ASP-GAF
5/5 250 reviews
BCARE
5/5 250 reviews
MGE
5/5 250 reviews
SSB
5/5 250 reviews
KFLTGOVRMF
5/5 250 reviews
AEOB
5/5 250 reviews
SCBGB3/12
5/5 250 reviews
1AMGFF
5/5 250 reviews
ENGY
5/5 250 reviews
KTSIV6M3
5/5 250 reviews
TISCOOIL
5/5 250 reviews
TMBTHANAPLUS
5/5 250 reviews
IREITG
5/5 250 reviews
ABAG
5/5 250 reviews
M-PROPERTY
5/5 250 reviews
KFTRB-A
5/5 250 reviews
BGFI
5/5 250 reviews
ABIG
5/5 250 reviews
I-ASEAN STAR 10
5/5 250 reviews
KKP PROP
5/5 250 reviews
LHGOV-A
5/5 250 reviews
MS-EUROPE-D
5/5 250 reviews
UOBSHY
5/5 250 reviews
TISCOKOR
5/5 250 reviews
SCBDIGI
5/5 250 reviews
PRINCIPAL VNEQ-A
5/5 250 reviews
WE-THEQ-A
5/5 250 reviews
I-TEP 2
5/5 250 reviews
5/5 250 reviews