เสิร์ฟกองทุนถึงมือคุณ

Deepscope Fund รวมกองทุนไว้ให้ครบ จบ ในที่เดียว

*Deepscope.com เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด,
ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ด06-0155-39
.

Top-Performance Equity Funds

Sharpe Ratio
3.8367
Performances
34.5310%
SD
8.9989%
Sharpe Ratio
3.5877
Performances
39.6469%
SD
11.0494%
Sharpe Ratio
3.4268
Performances
37.9142%
SD
11.0625%

Top-Performance Bond Funds

Sharpe Ratio
25.6029
Performances
1.9379%
SD
0.0755%
Sharpe Ratio
25.4753
Performances
1.9388%
SD
0.0759%
Sharpe Ratio
23.3123
Performances
2.0397%
SD
0.0873%

Top-Performance Mixed Funds

Sharpe Ratio
7.3362
Performances
1.8742%
SD
0.2548%
Sharpe Ratio
3.8311
Performances
1.6494%
SD
0.4292%
Sharpe Ratio
3.6185
Performances
11.0488%
SD
3.0521%
KFLTPC-UI
5/5 250 reviews
TNASDAQ-A
5/5 250 reviews
TMB50
5/5 250 reviews
ABG
5/5 250 reviews
ABV
5/5 250 reviews
ABSM
5/5 250 reviews
ABSI-RMF
5/5 250 reviews
ABFC
5/5 250 reviews
ABWOOF
5/5 250 reviews
ABAPAC
5/5 250 reviews
ABEG
5/5 250 reviews
K-GA-A(D)
5/5 250 reviews
KFLRMF
5/5 250 reviews
KGBRMF
5/5 250 reviews
KEQLTF-C(L)
5/5 250 reviews
RKF2
5/5 250 reviews
K-STADE
5/5 250 reviews
K-CASH
5/5 250 reviews
K-TREASURY
5/5 250 reviews
K-CBOND-A
5/5 250 reviews
ASIA-B
5/5 250 reviews
TCMF
5/5 250 reviews
T-GlobalBond
5/5 250 reviews
TMBEMEQ
5/5 250 reviews
TMBCHEQ
5/5 250 reviews
TMBGOLD
5/5 250 reviews
KFTW2
5/5 250 reviews
ASP-NGF
5/5 250 reviews
ASP-GAF
5/5 250 reviews
BCARE
5/5 250 reviews
MGE
5/5 250 reviews
SSB
5/5 250 reviews
KFLTGOVRMF
5/5 250 reviews
AEOB
5/5 250 reviews
SCBGB3/12
5/5 250 reviews
1AMGFF
5/5 250 reviews
ENGY
5/5 250 reviews
KTSIV6M3
5/5 250 reviews
TISCOOIL
5/5 250 reviews
TMBTHANAPLUS
5/5 250 reviews
IREITG
5/5 250 reviews
ABAG
5/5 250 reviews
M-PROPERTY
5/5 250 reviews
KFTRB-A
5/5 250 reviews
BGFI
5/5 250 reviews
ABIG
5/5 250 reviews
I-ASEAN STAR 10
5/5 250 reviews
KKP PROP
5/5 250 reviews
LHGOV-A
5/5 250 reviews
MS-EUROPE-D
5/5 250 reviews
UOBSHY
5/5 250 reviews
TISCOKOR
5/5 250 reviews
SCBDIGI
5/5 250 reviews
PRINCIPAL VNEQ-A
5/5 250 reviews
WE-THEQ-A
5/5 250 reviews
I-TEP 2
5/5 250 reviews
5/5 250 reviews