ค้นหากองทุน

ASIA-B

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน UOBAM จำกัด

21.4138 บาท

Last Update : 9th February 2023

Fund Score

Change: -0.0082 (-0.0383%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Asian USD Bond
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
16th May 2002
สถานะกองทุน
เลิกโครงการ
หนังสือชี้ชวน