ค้นหากองทุน

MS-EUROPE-D

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KWIAM จำกัด

10.1701 บาท

Last Update : 27th January 2021

Fund Score

Change: -0.0280 (-0.2746%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟไอเอฟชนิดจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Manulife Strength-European Growth FIF-D
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
1st April 2014
สถานะกองทุน
จดทะเบียนเลิก
หนังสือชี้ชวน