เสิร์ฟกองทุนถึงมือคุณ

Deepscope Fund รวมกองทุนไว้ให้ครบ จบ ในที่เดียว

*Deepscope.com เป็นผลิตภัณฑ์/บริการ ของ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดีพสโคป จำกัด,
ได้รับใบอนุญาตเลขที่ ด06-0155-39
.

FUND

ค้นหาข้อมูลกองทุนทุกกองในประเทศไทย

%
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
ชื่อ บลจ. SR 1Y Perf 1Y (%) SD 1Y (%) ความเสี่ยง Fund Score
- - - - 0
1AM-DAILY-RA ONEAM 21.9065 1.6994 0.0773 2 96
1AM-DAILY-SSF ONEAM 21.9366 1.6963 0.0771 2 96
1AM-GEM ONEAM 0.6074 7.716 12.6953 6 72
1AM-TG ONEAM 21.8224 1.6455 0.0752 3 94
1AMSET50-ID ONEAM -0.9835 -11.0635 11.2545 6 20
1AMSET50-RA ONEAM -0.791 -8.7484 11.0658 6 30
1AMSET50-RU ONEAM -0.7898 -8.7872 11.1327 6 30
1DIV ONEAM -0.6605 -7.1242 10.7944 6 36
1GLOBALBOND ONEAM -0.2722 -1.0592 3.9092 4 5
1S-LTF-NT ONEAM -0.901 -10.0174 11.1232 6 24
1S-LTF-T ONEAM -0.9356 -10.3296 11.0465 6 22
1SG-LTF-NT ONEAM -0.9025 -10.0401 11.1301 6 24
1SG-LTF-T ONEAM -0.9081 -10.0405 11.0621 6 23
1SMART-LTF ONEAM -0.0333 -0.074 2.3749 6 22
1US-OPP ONEAM 1.1551 13.5415 11.7187 6 90
1VAL-RD ONEAM -0.8971 -9.8861 11.026 6 24
70/30-D LTF UOBAM -1.3078 -10.3928 7.9509 6 4
ABAGS abrdn -0.0795 -1.4258 17.9904 6 46
ABAGS-SSF abrdn -0.0791 -1.4423 18.3077 6 46