ค้นหากองทุน

PRINCIPAL VNEQ-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน PRINCIPAL จำกัด

12.6866 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.2358 (-1.8247%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Principal Vietnam Equity A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
16th October 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน