ค้นหากองทุน

KFSPLUS-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

21.7797 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0016 (0.0073%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Krungsri Star Plus-A
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th December 1997
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน