ค้นหากองทุน

K-ALLEN-UI-A(A)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

10.2697 บาท

Last Update : 17th April 2024

Fund Score

Change: -0.2053 (-1.9599%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
K All Roads Enhanced NFRI-A(A)
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
-
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th March 2022
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน