ค้นหากองทุน

1SMART-LTF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

9.5437 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: -0.0148 (-0.1548%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Smart Long Term Equity
นโยบายกองทุน:
อื่นๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
26th June 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน