ค้นหากองทุน

1AMSET50-RA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

55.4885 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.2955 (0.5354%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. SET 50 RA
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th November 2003
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน