ค้นหากองทุน

1US-OPP

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ONEAM จำกัด

20.5399 บาท

Last Update : 18th July 2024

Fund Score

Change: -0.1699 (-0.8204%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. US Recovery Opportunity
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
16th June 2008
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน