ค้นหากองทุน

1GLOBALBOND

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ONEAM จำกัด

8.8975 บาท

Last Update : 17th July 2024

Fund Score

Change: -0.0241 (-0.2701%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Global Opportunity Bond
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
18th February 2008
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน