ค้นหากองทุน

1AMSET50-RU

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

55.1647 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.2937 (0.5353%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. SET 50 RU
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th March 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน