ค้นหากองทุน

1S-LTF-T

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

19.1300 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0993 (0.5218%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Selective Long Term Eq-T
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
8th October 2004
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน