ค้นหากองทุน

1AMSET50-ID

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

53.2041 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.2833 (0.5353%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. SET 50 ID
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
5000000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
5000000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
13th May 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน