ค้นหากองทุน

1SG-LTF-T

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

32.1586 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.1665 (0.5204%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว ชนิดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
1 A.M. Selective Growth Long Term Eq-T
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
2nd June 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน