ค้นหากองทุน

1DIV

9.9427 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0357 (0.3604%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
ThaiDEX SET High Dividend ETF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th August 2011
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน