ค้นหากองทุน

WE-MONEY-R

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

10.2747 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.0003 (0.0029%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
WE MONEY MARKET FUND
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 2
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
20th March 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน