ค้นหากองทุน

UOBSA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน UOBAM จำกัด

12.0071 บาท

Last Update : 23rd May 2024

Fund Score

Change: 0.0152 (0.1268%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
UOB Smart Asia
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
16th July 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน