ค้นหากองทุน

TOF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

9.6691 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.0504 (-0.5185%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
The Thai Opportunity Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
21st February 2002
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน