ค้นหากองทุน

TOF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KTAM จำกัด

8.6439 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.1612 (-1.8308%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
The Thai Opportunity
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
10000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
21st February 2002
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน