ค้นหากองทุน

TMSRMF-P

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TISCOAM จำกัด

13.3554 บาท

Last Update : 14th June 2024

Fund Score

Change: -0.1471 (-1.0894%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF-P
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
9th December 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน