ค้นหากองทุน

TMBTM

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

13.9563 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: 0.0011 (0.0079%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB Treasury Money Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th March 2002
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน