ค้นหากองทุน

TMBJPNAE

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

14.2692 บาท

Last Update : 17th May 2023

Fund Score

Change: 0.0698 (0.4916%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB Japan Active Equity Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th February 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน