ค้นหากองทุน

TMBINCOME

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

10.4347 บาท

Last Update : 22nd February 2024

Fund Score

Change: -0.0005 (-0.0048%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB Income Plus
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th July 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน