ค้นหากองทุน

TMBINCOME

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

10.2713 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: 0.0053 (0.0516%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB Income Plus Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th July 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน