ค้นหากองทุน

TMBGOLD

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน EASTSPRING จำกัด

32.4025 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: 0.0980 (0.3034%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB Gold
นโยบายกองทุน:
สินค้าโภคภัณฑ์
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 8
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
2nd December 2005
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน