ค้นหากองทุน

TMB50

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

90.1281 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.5800 (0.6477%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทหารไทย SET50
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TMB SET50
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
29th March 2001
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน