ค้นหากองทุน

TLDIVRMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด

10.1612 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.0131 (-0.1288%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TALIS DIVIDEND STOCK RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
24th November 2017
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน