ค้นหากองทุน

TLDIVEQ-D

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TALISAM จำกัด

8.3563 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.1456 (-1.7126%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TALIS Dividend Stock Equity-D
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
2nd March 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน