ค้นหากองทุน

TLDIVEQ-D

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด

9.4031 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.0707 (0.7576%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TALIS DIVIDEND STOCK EQUITY FUND-D
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
2nd March 2018
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน