ค้นหากองทุน

TISCOCID

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TISCOAM จำกัด

4.1215 บาท

Last Update : 18th July 2024

Fund Score

Change: 0.0057 (0.1385%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
TISCO China India Dividend
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
16th October 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน