ค้นหากองทุน

T-JapanEQ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

13.7907 บาท

Last Update : 17th May 2023

Fund Score

Change: 0.0673 (0.4904%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Thanachart Japan Equity Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th September 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน