ค้นหากองทุน

T-EQUITY

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

10.8814 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.0720 (-0.6573%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Thanachart Equity Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
5th January 1995
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน