ค้นหากองทุน

SPOT33S9

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

10.6959 บาท

Last Update : 9th December 2021

Fund Score

Change: -0.0005 (-0.0047%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC SPOT 33 Series 9 Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th February 2013
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน