ค้นหากองทุน

SCBTMFPLUS-E

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

11.5040 บาท

Last Update : 28th November 2023

Fund Score

Change: 0.0006 (0.0052%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Treasury Money Plus (E-channel)
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th June 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน