ค้นหากองทุน

SCBROBOP

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

14.6749 บาท

Last Update : 24th November 2023

Fund Score

Change: 0.0534 (0.3652%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Global Robotics (I/G)
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
3rd September 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน