ค้นหากองทุน

SCBRMJP

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

16.0598 บาท

Last Update : 19th May 2023

Fund Score

Change: 0.1178 (0.7389%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB JAPAN EQUITY RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งทุน
การบริหารจัดการ:
อื่น ๆ
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
6th November 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน