ค้นหากองทุน

SCBRMJP

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน SCBAM จำกัด

20.5142 บาท

Last Update : 14th June 2024

Fund Score

Change: 0.0572 (0.2796%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Japan Equity RMF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
6th November 2015
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน