ค้นหากองทุน

SCBQUALITYE

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

11.5568 บาท

Last Update : 7th December 2022

Fund Score

Change: -0.0034 (-0.0294%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Thai Equity Quality Portfolio
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th December 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน