ค้นหากองทุน

SCBNK225E

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน SCBAM จำกัด

28.5330 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: -0.7411 (-2.5316%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Japan Equity (E-channel)
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
10th June 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน