ค้นหากองทุน

SCBDPLUSA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน SCBAM จำกัด

9.2828 บาท

Last Update : 18th April 2024

Fund Score

Change: -0.0047 (-0.0506%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Diversified Income Plus (Acc)
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
4th February 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน