ค้นหากองทุน

SCBDPLUSA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

9.3074 บาท

Last Update : 17th March 2023

Fund Score

Change: 0.0115 (0.1237%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Diversified Income Plus Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
4th February 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน