ค้นหากองทุน

RKF4

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

6.3480 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.0498 (0.7907%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดรวงข้าว 4
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
THE RUANG KHAO 4 FUND
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
27th July 1994
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน