ค้นหากองทุน

RKF4

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน KASSET จำกัด

5.7839 บาท

Last Update : 23rd February 2024

Fund Score

Change: -0.0184 (-0.3171%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดรวงข้าว 4
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
The Ruang Khao 4
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
21st August 2001
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน