ค้นหากองทุน

PVDTPP

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

10.2194 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: 0.0008 (0.0078%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
SCB Treasury Money Plus Fund for PVD
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 1
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
14th August 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน