ค้นหากองทุน

PRINCIPAL SET50-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

22.8451 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.1574 (-0.6843%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Principal Daily SET 50 Index Fund
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
14th January 2010
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน