ค้นหากองทุน

PRINCIPAL SET50-A

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน PRINCIPAL จำกัด

21.2328 บาท

Last Update : 23rd February 2024

Fund Score

Change: -0.0437 (-0.2054%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ โดยอัตโนมัติ
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Principal Daily SET 50 Index A
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
14th January 2010
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน