ค้นหากองทุน

PRINCIPAL GCF-D

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

9.2375 บาท

Last Update : 20th November 2023

Fund Score

Change: 0.1081 (1.1841%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
นโยบายกองทุน:
ประเภทความเสี่ยง:
-
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
ลงทุนครั้งต่อไป:
วันที่กองทุนจดทะเบียน
Invalid date
สถานะกองทุน
หนังสือชี้ชวน