ค้นหากองทุน

PRINCIPAL GCF-D

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน PRINCIPAL จำกัด

9.4612 บาท

Last Update : 17th July 2024

Fund Score

Change: 0.0138 (0.1461%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Principal Global Commodities D
นโยบายกองทุน:
สินค้าโภคภัณฑ์
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 8
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
2nd February 2007
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน