ค้นหากองทุน

PRINCIPAL DPLUS-E

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน PRINCIPAL จำกัด

11.3358 บาท

Last Update : 19th July 2024

Fund Score

Change: -0.0001 (-0.0009%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Principal Daily Income Plus E
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
500.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
500.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
3rd July 2023
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน