ค้นหากองทุน

PBOND

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน PHILLIP จำกัด

10.4094 บาท

Last Update : 23rd February 2024

Fund Score

Change: -0.0023 (-0.0221%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
Phillip Thai Bond
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
0.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
0.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th March 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน