ค้นหากองทุน

ONE-UJE-RA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ONEAM จำกัด

13.4535 บาท

Last Update : 18th July 2024

Fund Score

Change: -0.0770 (-0.5691%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
ONE Ultimate Japan Equity RA
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
5000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
14th May 2021
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน