ค้นหากองทุน

ONE-HOSPITAL

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ONEAM จำกัด

11.4290 บาท

Last Update : 21st February 2024

Fund Score

Change: 0.1066 (0.9415%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
ONE Hospital
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 7
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
10000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
10000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
18th March 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน