ค้นหากองทุน

ONE-HOSPITAL

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

11.6943 บาท

Last Update : 6th December 2022

Fund Score

Change: -0.1152 (-0.9755%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
ONE HOSPITAL FUND
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
18th March 2016
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน