ค้นหากองทุน

ONE-FAR

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ONEAM จำกัด

26.5895 บาท

Last Update : 19th April 2024

Fund Score

Change: 0.0013 (0.0049%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
ONE Fixed Income Automatic Redemption
นโยบายกองทุน:
ตราสารหนี้
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
5000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
5000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th March 1997
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน