ค้นหากองทุน

ONE-FAR

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

26.2016 บาท

Last Update : 23rd March 2023

Fund Score

Change: 0.0020 (0.0076%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
ONE FIXED INCOME AUTOMATIC REDEMPTION FUND
นโยบายกองทุน:
ตราสารแห่งหนี้
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 4
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th March 1997
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน