ค้นหากองทุน

ONE-DELIGHT-RA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ONEAM จำกัด

9.8807 บาท

Last Update : 22nd February 2024

Fund Score

Change: 0.0000 (0.0000%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
One Delight Class RA
นโยบายกองทุน:
กองทุนรวมแบบผสม
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
5000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
5000.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th July 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน