ค้นหากองทุน

ONE-DELIGHT-RA

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

9.9750 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: -0.0034 (-0.0341%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
ONE DELIGHT FUND
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
19th July 2019
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน