ค้นหากองทุน

MIPLUS

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

11.7896 บาท

Last Update : 20th March 2023

Fund Score

Change: 0.0086 (0.0730%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MFC Happy Income Plus Fund
นโยบายกองทุน:
ผสม
การบริหารจัดการ:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 5
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
หมายเหตุนโยบายการจ่ายปันผล:
-
วันที่กองทุนจดทะเบียน
11th August 2020
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน