ค้นหากองทุน

MEGA10-SSF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน TALISAM จำกัด

17.0968 บาท

Last Update : 23rd May 2024

Fund Score

Change: -0.2051 (-1.1854%)

ผลตอบแทน
NaN %
1 เดือน
NaN %
3 เดือน
NaN %
6 เดือน
NaN %
1 ปี
รายละเอียดกองทุน
ชื่อกองทุน-ไทย:
กองทุนเปิด MEGA 10 ชนิดเพื่อการออม
ชื่อกองทุน-อังกฤษ:
MEGA 10-SSF
นโยบายกองทุน:
ตราสารทุน (หุ้น)
ประเภทความเสี่ยง:
ความเสี่ยงระดับ 6
นโยบายการจ่ายปันผล:
ไม่มีจ่ายปันผล
ลงทุนครั้งแรก:
1000.00
ลงทุนครั้งต่อไป:
1.00
วันที่กองทุนจดทะเบียน
21st December 2022
สถานะกองทุน
จดทะเบียน
หนังสือชี้ชวน